Historia

Det var drygt 20 år sedan vår egen idé blev till verklighet och företaget Acron tog form. Till en början var vi på många sätt en traditionell svetsfirma, vars fokus låg på att reparera verktyg till industri som arbetade med formbunden produktion. Men i samband med att vår nuvarande ägare, tillika VD, Kenny Johanson kom in i företaget började vi blicka framåt och titta på möjligheterna inom 3D-printing.

Nu över 20 år senare utgör 3D-printing hela vår verksamhet och idag är vi 10 stycken som alla är experter på de olika 3D-tekniker som finns inom friformsframställning. Vi har gått från att reparera verktyg till att förverkliga designers, innovatörers, konstruktörers och företags idéer och produkter.

acron 150206 0386 - Historia