Formsprutning

Image module

Formsprutade prototyper och lågvolymsserier

Med vårt eget formspruteri kan vi hjälpa dig ett steg längre. Om det så gäller en prototypserie i större volym och rätt material, eller om det är första rundan i serieproduktion så ligger formsprutning hand i hand med vår 3D-printavdelning. Vi ser ofta ett naturligt flöde från att den första prototypen printas till att vi formsprutar den färdiga produkten i vår Engelmaskin med 120 tons låskraft.

PolySLS
Kombinera 3Dprinting och formsprutning

Snabbt
Lokala verktygsmakare hjälper oss att kunna ha verktygen framme på snabbast tänkbara tid. Att merparten av verktygen vi tar fram dessutom är i aluminium, gör att tillverkningen går ännu fortare, och vi kan börja producera plastdetaljer inom ett par veckor.

Enkelt
När det kommer till formsprutade prototyper och lågvolymsserier kan verktygskostnaden för ett fullutrustat stålverktyg vara alldeles för hög. Därför bantar vi verktygen så gott det går, för att snabbare kunna leverera själva detaljen.

Säkert
Trots att aluminium är mjukare än stål, har vi inte sämre toleranser på den färdiga detaljen, kontra om den var körd i ett stålverktyg. Beroende på detaljens geometri och materialval, håller ett aluminiumverktyg för uppemot ett par hundratusen skott.