SLA

Stereolitografi

Med en hög ytfinish och detaljrik måttnoggrannhet är SLA utan tvekan den teknik som levererar bäst när det kommer till visuella detaljer och designmodeller. Tekniken bygger på att epoxi härdas med UV-laser. Det fungerar genom att en plattform sänks ned i ett bad med epoxi i steg om 0,1 mm. Laser skannar ett skikt utifrån CAD-ritningen och materialet härdar. Plattformen sänks sedan på nytt och processen upprepas tills dess att modellen står klar.

Image module

Epoxi

Epoxi lämpar sig väl för små geometrier där du behöver mer exakta och detaljerade modeller, både i måttnoggrannhet och skärpa. Detaljer av Epoxi har hög finish redan när detaljen lämnar maskingen samt bättre ytor, skarpare kanter och hörn. Epoxins breda användningsområde och mångsidighet beror också på att materialet är lätt att efterbehandla med både puts och lackering. Det är utan tvekan den snabbaste och enklaste vägen att gå när det kommer till att göra detaljer till produkter som kräver fina ytor med en hög finish.

Fakta

Epoxi är en fotopolymer som är lätt att efterbehandla. Därför är SLA bra när en detalj behöver hög ytfinish.

Vanliga användningsområden
Designmodeller, små geometrier 0,5 mm, transparenta detaljer, lyktglas, konceptmodeller, linser, modeller för vindtunneltester, designmodeller, lackerade detaljer, mässmodeller, säljprover, mastermodell för vakuumgjutning och modeller för flödesanalyser

Toleranser
Generellt ± 0,1 %, vid större modeller påverkar geometri och orientering under tillverkningen toleranserna.

Beställ Materialprov