Epoxi

Pellentesque vel ultricies turpis.
Image module

SLA

3D-printing för design- och konceptmodeller

Med en hög ytfinish och detaljrik måttnoggrannhet är SLA utan tvekan den teknik som levererar bäst när det kommer till visuella detaljer och designmodeller. Tekniken bygger på att epoxi härdas med UV-laser. Det fungerar genom att en plattform sänks ned i ett bad med epoxi i steg om 0,1 mm. Laser skannar ett skikt utifrån CAD-ritningen och materialet härdar. Plattformen sänks sedan på nytt och processen upprepas tills dess att modellen står klar.

CHeck how it started
Watch presentation video

Epoxi

Epoxi är det material vi kör i SLA och lämpar sig väl för små geometrier där du behöver mer exakta och detaljerade modeller, både i måttnoggrannhet och skärpa. Detaljer av Epoxi har hög finish redan när detaljen lämnar maskingen samt bättre ytor, skarpare kanter och hörn. Epoxins breda användningsområde och mångsidighet beror också på att materialet är lätt att efterbehandla med både puts och lackering. Det är utan tvekan den snabbaste och enklaste vägen att gå när det kommer till att göra detaljer till produkter som kräver fina ytor med en hög finish.

Image module

Fakta

Epoxi är en fotopolymer som är lätt att efterbehandla.

Vanliga användningsområden
Designmodeller, små geometrier 0,5 mm, transparenta detaljer, lyktglas, konceptmodeller, linser, modeller för vindtunneltester, designmodeller, lackerade detaljer, mässmodeller, säljprover, mastermodell för vakuumgjutning och modeller för flödesanalyser

Toleranser
Generellt ± 0,1 %, vid större modeller påverkar geometri och orientering under tillverkningen toleranserna.

CHeck how it started
Watch presentation video
Image module
0
Coffee cups drank
To stay active and productive
0
New files coded
To provide you with new features
0
Tickets solved
To support you in any situation
0
Layouts created
To show you the possibilities